Perancang Bandar Berdaftar

Permohonan Pendaftaran sebagai Perancang Bandar berdaftar

 • Di bawah subseksyen 15(3) Akta 538
 • Kelayakan:
  • cukup tempoh satu (1) tahun sebagai Perancang Bandar Siswazah berdaftar;
  • merupakan Ahli Korporat Pertubuhan Perancang Malaysia (MIP); atau
  • merupakan Ahli Korporat Pertubuhan Perancang Malaysia (MIP) mulai 1 Januari 1996; dan
  • apa-apa kelayakan lain yang difikirkan oleh Lembaga setara dengannya.
 • Dokumen yang diperlukan:
  • Salinan Kelulusan Akademik berkaitan (yang telah disahkan); dan
  • Salinan Perakuan Ahli Korporat Pertubuhan Perancang Malaysia (MIP).
  • Resume/ Currivulum Vitae
 • Fi Kemasukan RM 250.00 dan Fi Pendaftaran RM 200.00 

Untuk pendaftaran sila klik pautan di sini


TOP