Perancang Bandar Siswazah Berdaftar

Permohonan Pendaftaran sebagai Perancang Bandar Siswazah berdaftar

 • Di bawah subseksyen 15(1) Akta 538
 • Kelayakan:
  • merupakan Ahli Siswazah Pertubuhan Perancang Malaysia (MIP); dan
  • apa-apa kelayakan lain yang difikirkan oleh Lembaga setara dengannya.
 • Dokumen yang diperlukan:
  • Salinan Kelulusan Akademik berkaitan (yang telah disahkan); dan
  • Salinan Perakuan Ahli Siswazah Pertubuhan Perancang Malaysia (MIP).
 • Fi Kemasukan RM 100.00 dan Fi Pendaftaran RM 50.00 

Untuk pendaftaran sila klik pautan di sini 

TOP