Hubungi Kami

Alamat

Lembaga Perancang Bandar Malaysia,

d/a PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa),

Aras 6, Blok F5, Parcel F, Presint 1,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62675 Putrajaya


Tel : 03-8091 0461

Laman web : http://www.lpbm.gov.my

Facebook : Lembaga Perancang Bandar malaysia

Twitter : @LembagaLPBM

Emel : lembagaperancang@gmail.com


Maklum Balas

Set Semula  
TOP