KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA TAHUN 2024

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding perancangan bandar dan wilayah yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 330206 untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut :

No. Tender : JPBD(IP)S 185/646/1-171

Tajuk Tawaran : Kajian Rancangan Tempatan Majlis Daerah Batu Gajah, Perak 2035 (Penggantian)

Klik di sini untuk lihat dokumen

TOP