KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA TAHUN 2024

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding perancangan bandar dan wilayah yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 330206 untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut :

No. Tender : JPBD(IP)S 185/646/1-168
Tajuk Tawaran : Kajian Rancangan Tempatan Majlis Daerah Lipis, Pahang 2035 (Penggantian)

No. Tender : JPBD(IP)S 185/646/1-169
Tajuk Tawaran : Kajian Rancangan Tempatan Majlis Daerah Rembau, Negeri Sembilan 2035 (Penggantian)

No. Tender : JPBD(IP)S 185/646/1-170
Tajuk Tawaran : Kajian Rancangan Tempatan Majlis Daerah Bandar Baharu, Kedah 2035 (Penggantian)

No. Tender : JPBD(IP)S 185/646/1-171
Tajuk Tawaran : Kajian Rancangan Tempatan Majlis Daerah Batu Gajah, Perak 2035 (Penggantian)

No. Tender : JPBD(IP)S 185/646/1-172
Tajuk Tawaran : Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Melaka 2035 (Penggantian)

No. Tender : JPBD(IP)S 185/646/1-175
Tajuk Tawaran : Kajian Rancangan Struktur Negeri Perlis 2040 (Kajian Semula)

Klik di sini untuk lihat dokumen

TOP