Lembaga Perancangan Bandar Malaysia turut mengucapkan tahniah kepada pelantikan pengurusan tertinggi PLANMalaysia yang terkini iaitu:-

i. Ketua Pengarah – YBhg. Dato’ TPr. Zainuddin bin Ahamad
ii. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan – TPr. Rokibah binti Abdul Latif
iii. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan – Hjh. Kamariah binti Ibrahim

Semoha PLANMalaysia terus berjaya dan maju di bawah pimpinan baru!