Sukacita dimaklumkan bahawa, Mesyuarat Lembaga Perancang Bandar Malaysia (LPBM) Bil. 1/2020 pada 21 Mei 2020 telah bersetuju dengan pindaan penambahbaikan dari segi kadar fi minimum bagi rancangan pemajuan (kiraan man-month) dan penambahan kategori baharu melibatkan aktiviti pertanian yang melibatkan kerja-kerja kejuruteraan bagi kawasan tanah tinggi dan tanah cerun.

Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan Skala Fi Minimum Perancang Bandar (Scale Of Minimum Fees And General Conditions Of Engagement Rules 2020) untuk makluman dan perhatian selanjutnya. (klik sini)