Board Address

Lembaga Perancang Bandar Malaysia
d/a PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 3, Blok Melati,
Jalan Cenderasari
50646 Kuala Lumpur

TEL: 03-2265 0600
FAKS : 03-2265 0615

Website : http://www.lpbm.gov.my
Facebook : Lembaga Perancang Bandar malaysia
Twitter : @LembagaLPBM

Email : lembagaperancang@gmail.com