Board Address

Lembaga Perancang Bandar Malaysia,
d/a PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa),
Aras 6, Blok F5, Parcel F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 Putrajaya

TEL: 03-8091 0461

Website : http://www.lpbm.gov.my
Facebook : Lembaga Perancang Bandar malaysia
Twitter : @LembagaLPBM

Email : lembagaperancang@gmail.com