Keanggotaan Lembaga Perancang Bandar terdiri daripada:

The Board of Planners Malaysia is a statutory authority responsible for the enforcement of the Town Planners Act 1995.

The functions of the Board are provided under the Section 4(1) of the aforesaid Act which includes the following :

 1. Pengerusi;
 2. Presiden Pertubuhan Perancang Malaysia;
 3. Presiden Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan Desa;
 4. Tujuh anggota yang merupakan Perancang Bandar yang dinamakan dalam senarai penamaan yang dikemukakan oleh Pertubuhan Perancang Malaysia dan mereka itu hendaklah terdiri daripada :
  • Tiga orang Perancang Bandar yang berkhidmat dengan suatu pihak berkuasa awam;
  • Tiga orang Perancang Bandar yang menjalankan amalan persendirian selama sekurang- kurangnya sepuluh tahun di Malaysia; dan
  • Seorang Perancang Bandar yang bekerja dengan mana-mana universiti atau institusi pengajian tinggi dan yang bertugas mengajar perancangan bandar dan desa atau perancangan bandar dan wilayah;
 5. Seorang anggota yang dinamakan oleh Lembaga Arkitek daripada kalangan anggota Lembaga itu yang ditubuhkan di bawah Akta Arkitek 1967;
 6. Seorang anggota yang dinamakan oleh Lembaga Jurutera daripada kalangan anggota Lembaga itu yang ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Jurutera 1967; dan
 7. Seorang anggota yang dinamakan oleh Lembaga Juruukur daripada kalangan anggota Lembaga itu yang ditubuhkan di bawah Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958.