Monthly Archives: November 2019

//November

Logo Lembaga Perancang Bandar Malaysia

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Perancang Bandar Malaysia telah mempunyai log berwajah baharu yang dilancarkan oleh YB. Menteri Wilayah Persekutuan semasa Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2019 Peringkat Kebangsaan di Shah Alam.