Monthly Archives: December 2018

//December

Board Meeting 4/2018

Barisan Anggota LPBM dan Urusetia LPBM

Sukacita dimaklumkan bahawa LPBM telah pun melantik beberapa Anggota baru yang berpengalaman luas dan tidak asing lagi di dalam bidang perancangan bandar di Malaysia (nama dan jawatan pada setiap gambar).

Anggota yang tidak berada di dalam foto adalah seperti berikut:

TPr Norasiah Bee binti Mohd Haniff
Pn Rozita binti Hamit
YBhg Dato TPr Muhammad Ridzuan bin […]